Ty-Szczepionka durowa (Typhoid vaccine, Szczepionka przeciw durowi brzusznemu) preparaty:

  Nazwa
  handlowa
  PostaćOpis
leku
  Dawka  Opakowanie  Odpłatność  Opłata
  pacjenta
  Cena
  100%
Warunki
odpłatności

  Ty-Szczepionka durowa (Rp)  zawiesina do wstrzykiwań     1 fiolka 10 ml 100%   195.00 zł  195.00 zł