Meloxicam Arrow (Meloxicam, Meloksykam) preparaty:

  Nazwa
  handlowa
  PostaćOpis
leku
  Dawka  Opakowanie  Odpłatność  Opłata
  pacjenta
  Cena
  100%
Warunki
odpłatności

  Meloxicam Arrow 7,5 mg (Rp)  tabletki   7,5 mg  20 szt. 100%   13.00 zł  13.00 zł
  Meloxicam Arrow 15 mg (Rp)  tabletki   15 mg  10 szt. 50%   4.37 zł  6.95 zł
  Meloxicam Arrow 15 mg (Rp)  tabletki   15 mg  20 szt. 50%   8.05 zł  13.20 zł
  Meloxicam Arrow 15 mg (Rp)  tabletki   15 mg  30 szt. 50%   7.55 zł  15.10 zł